Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss direkt eller via formuläret nedan.

Ägare/VD
Jonas Brandel
Tel. 0733 46 55 09
jonas.brandel@jretail.se
Ägare/projektledare
Jonas Ericsson
Tel. 0733 46 55 10
jonas.ericsson@jretail.se
Administration/Ekonomi/Koordinering
Pernilla Zaar
Tel. 0733 31 70 70
pernilla.zaar@jretail.se

Besöksadress: Energigatan 12 – 434 37 Kungsbacka