Telenor Frölunda Torg

j:retail utförde renoveringen av Telenor Frölunda Torg. Detta blev starten för Telenors utrullning av det nya konceptet.